Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Samkartlegging MIS og naturtyper - Inderøy kommune

BioFokus og ALLSKOG har på oppdrag fra Fylkesmannen i Nord Trøndelag og Inderøy og Mosvik skogeierlag kartlagt skog i Mosvik-delen av Inderøy kommune.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.09.2014

BioFokus og ALLSKOG har kartlagt skogen i Mosvik etter henholdsvis naturtype-kartleggingsmetodikk og MiS-metodikk.

Metodikken i MiS og naturtypekartleggingen legger opp til at resultatene blir ulike ved å definere livsmiljøer/naturtyper på forskjellig måte, og ved at metodene bruker forskjellige inngangsverdier. Ved å følge instruksene i hver metodikk vil resultatet derfor ofte avvike, nettopp fordi instruksene blir fulgt. Dette er den overveiende grunnen til avvik i avgrensninger mellom naturtypekartleggingen og MiS-registreringen.

Fylkesmannens erfaringer fra prosjektet er tatt med som et eget kapittel i rapporten.