Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Rapporter / Publikasjoner

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.10.2012

Publisert 02.03.2016

Fylkesmannens årsrapport 2015

Fylkesmannens årsrapport for 2015 er nå publisert. Hele årsrapporten er på vanlig måte innlevert elektronisk til oppdragsdepartementene. 


Publisert 26.03.2015

Fylkesmannens årsrapport 2014

Fylkesmannens årsrapport for 2014 er nå lagt frem. Hele årsrapporten er på vanlig måte innlevert elektronisk til oppdragsdepartementene, mens en kortversjon kan leses her.


Publisert 01.09.2014

Samkartlegging MIS og naturtyper - Inderøy kommune

BioFokus og ALLSKOG har på oppdrag fra Fylkesmannen i Nord Trøndelag og Inderøy og Mosvik skogeierlag kartlagt skog i Mosvik-delen av Inderøy kommune.

 


Publisert 12.03.2014

Fylkesmannens årsrapport 2013

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har også i år lagt fram en "populærutgave" av årsrapporten. Hele årsrapporten for 2013 er på vanlig måte innlevert elektronisk til oppdragsdepartementene.


Publisert 07.03.2013

Fylkesmannens årsrapport 2012

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har i år lagt fram en "populærutgave" av årsrapporten for 2012.  Hele årsrapporten er på vanlig måte innlevert elektronisk til oppdragsdepartementene.


Publisert 28.11.2012

Alternative forvaltningsretninger i fylket

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og KS Nord-Trøndelag har fått utarbeidet en analyse av generelle utviklingstrekk i kommunesektoren, og spesielle utviklingstrekk i kommuneforvaltningen i Nord-Trøndelag.


Publisert 05.11.2012

Sluttrapport - Arbeidsgruppen for økt avvirkning

Skogbruket og skogindustrien er viktig med hensyn på verdiskaping og sysselsetting for Nord-Trøndelag. Andelen lokalt tømmervirke fra fylket reduseres, og dette svekker skogindustriens konkurranseevne. En arbeidsgruppe ledet av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, står bak et initiativ hvor målet er å øke avvirkningen i fylket.