Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kontakt oss

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.10.2012

Besøksadresse: 
Strandveien 38. Steinkjer

Postadresse 
Postboks 2600, 7734 Steinkjer

Sikker melding til Fylkesmannen 
Skjema som krever innlogging m/MinID, BankID osv. som kan benyttes til sikker sending av melding, eller ettersending av dokumentasjon. 

Reindriftsavdelingen
Saemien Sijte
Snåsa 

Parkering:
Det er mange som besøker oss, og andre statsetater, her på statenes hus. Av den grunn kan den noen ganger være vanskelig å finne ledig parkeringsplass. Her finner du kart med oversikt over alternativ parkering.

Våre åpningstider:
15. mai - 14. september: 08.00 - 15.00
15. september - 14. mai: 08.00 - 15.30

                                  

 

Vis større kart

E-fakturaadresse
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag skal nå motta faktura/kreditnota på standardformatet "elektronisk handelsformat" (EHF). Vår elektroniske adresse er vårt organisasjonsnummer. Husk å merke referanse med 2120nnn - der nnn er initialene til den som bestiller.
Les mer om elektronisk faktura. 

Postadresse:
Postboks 2600
7734 STEINKJER

Fakturaadresse:
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

EHF-Format: 974 772 108
Ref: 2120 + initialer*

 *Dersom du skal fakturere Fylkesmannen for leverte varer eller tjenester, må du ha med bestillingsreferanse på fakturaen. Dette får du av den som bestiller varer eller tjenester på vegne av oss.

Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Tlf: 74 16 80 00
Send epost