Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Opptak av foredrag om naturmangfold

Gikk du glipp av et lunsjseminar? Her samler vi kunnskap om naturen i Nord-Trøndelag på video. Gå inn og se foredraget når det passer for deg.

- Kunnskap for vurdeingene etter naturmangfoldloven servert av de som kan faget best.

 

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.01.2015

Kalkskog, Tor Erik Brandrud, NINA (12. november 2015)

Geologi i Nord-Trøndelag, Arne Solli, NGU (23. oktober 2015)

Et humleeventyr, Frode ødegaard, NINA (8. september 2015)

Spredning av sitkagran, Pål Thorvaldsen NIBIO (9. juni 2015)

Kortnebbgås, Ingunn Tombre, NINA (12. mai 2015)

Taretråling og sjøfugl, Svein-Håkon Lorentsen, NINA (21. april 2015)

Økologisk tilstand i Trondheimsfjorden, Jarle Mork, NTNU (9. april 2015)

Koraller i Trondheimsfjorden, Jon Arne Sneli, NTNU (26. mars 2015)

Skarnsundet 2014 - koraller

Elvemusling i Figga

Koralljakt i Beitstadfjorden

Lav i boreal regnskog, Olga Hilmo, NTNU (1. november 2013)

Kystlynghei, Line Johansen, NIBIO (1. oktober 2013)

Salamander,  Jon Kristian Skei (18. juni 2013)

Fjellrev, Mats Ericson (31. mai 2013)

Toppskarv

Toppskarv. Foto: Svein-Håkon Lorentsen, NINA.

 

Aktuelt

Egen rapportserie for Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, miljøvernavdelingen.

Andre publikasjoner fra Fylkesmannen.

Skjøtsels- og forvaltningsplaner i verneområder.