Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Nye fiskeregler for Nord-Trøndelag

Da er laksereguleringene fra Miljødirektoratet for 2016 vedtatt, vedlagt følger oppsummering av høringen, samt nye fisketider.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.03.2016

For Nord-Trøndelag er det meste som før, med følgende unntak:

Salvassdraget: 1. juni – 31. august (4 dager kortere enn 2015)

Kongsmoelva: 15. juli  - 15. august (15 dager kortere enn 2015)

Nordfolda: laks 1. juli – 31. august, sjøaure 20. juni – 31. august (15 dager lengre for laks)

Levangerelva: 1. juli – 15. august (15 dager kortere enn 2015)

Oksdøla: 1. juni – 31. juli (15 dager lengre enn 2015)

Bogna: 1. juni – 31. juli (15 dager lengre enn 2015)

Aursunda: 1. juni – 31. juli (15 dager lengre enn 2015)

Opløyelva: laks  1. juni – 31.desember, sjøaure 1. juni – 31. august

Verdalsvassdraget: utvidelse av fisketida ovenfor Granfossen til 10. august

Se Miljødirektoratets side for mer informasjon:

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/Februar-2016/Nye-fiskeregler-vedtatt/

Foreslåtte endringer for Høylandsvassdraget, Årgårdsvassdraget, Verdalsvassdraget nedenfor Granfossen, Steinkjervassdraget og Figga ble ikke tatt til følge.