Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


15.12.2017

Nye naturreservat

Det er i Statsråd i dag opprettet åtte nye naturreservat i Nord-Trøndelag. Samtidig er fire eksisterende naturresrvat utvidet.


07.11.2017

Anmelder ulovlig motorferdsel i utmark

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har nylig levert to anmeldelser til politiet vedrørende motorferdsel i utmark.


20.10.2017

Klimaskogen vil fange 260 000 tonn CO2

Det er nå lansert felt for planting av klimaskog i de fleste kommunene i Nord Trøndelag. Innen neste år er ca 400 000 grantrær plantet i om lag 2000 dekar klimaskog i fylket.


16.10.2017

Seminar om byggavfall og miljøgifter

Avfallsforum Midt-Norge, Maskinentreprenørenes Forbund og Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag inviterer til seminar om byggavfall og miljøgifter.


05.10.2017

Lisensfelling av ulv 2017/18

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge fattet den 31. mai 2017 vedtak om lisensfelling av ulv i hele region 6 Midt-Norge (Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal), med en kvote på 2 (to) ulver.


27.09.2017

Ferdigstilte forvaltningsplaner

Fylkesmannen har ferdigstilt og vedtatt forvaltningsplaner for fire naturreservat i Steinkjer kommune. Forvaltningsplanene var ute på offentlig høring våren 2017.


07.09.2017

Lisensfelling av jerv 2017/2018

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge har åpnet for lisensfelling av jerv i Nord-Trøndelag og Fosenhalvøya. Lisensfellingen starter 10. september 2017 og varer til og med 15. februar 2018, eller til kvoten er fylt.


06.09.2017

Forvaltningsplan for Kvamsfjellet

Forvaltningsplanen for Kvamsfjellet naturreservat har vært på offentlig høring og er nå vedtatt av Fylkesmannen. Forvaltningsplanen finner du her.


18.08.2017

Lisensfelling av bjørn 2017

Miljødirektoratet har vedtatt en lisensfellingskvote på en bjørn i Nord-Trøndelag.


17.08.2017

Innsigelse til kraftverk

Fylkesmannen fremmer innsigelse til to planlagte kraftverk i Snåsa, Strindelva og Jørstadelva, av hensyn til bl.a. reindrift, vassdragsvern og landskap.


Flere nyheter