Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Statistikk og kart over landbruket i NT

Her vil vi samle ulike data og kart som viser utviklingsstrekk innen skog- og jordbruket i Nord-Trøndelag.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.05.2013

Skogbruk

 Skogbruksaktiviteten i Nord-Trøndelag 1990 - 2016, kommuner

Jordbruk

Produksjonstilskudd 2000 - 2015 kommuner, landet

Melkeleveranser Tine Midt-Norge 1995 - 2014, kommuner

Kornavlinger 2002 - 2014