Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Ungdom diskuterer kommunereform

Et eget verktøy rettet mot ungdommen skaper engasjement og sikrer at ungdommen blir involvert i arbeidet med kommunereformen. Erfaringene så langt er gode.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.04.2015

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag tilbyr alle kommunene i fylket om å ta i bruk verktøyet der Ungt Entreprenørskap Trøndelag (UET) bistår og leder gjennomføringer i ungdomsskole og videregående skoler. Inderøy kommune er en av kommunene som har brukt formidlingspakken til å involvere ungdommen.

- Dette var et fantastisk opplegg, sier ordfører Ida Stuberg (SP). Hun får støtte av fungerende inspektør ved Inderøy ungdomsskole, Merete Røvik: - Dette fenget interessen og forklarte og avklarte godt for ungdommene hva kommunereformen dreier seg om, sier Røvik.

Utprøvd opplegg
Så langt er det gjennomført samlinger i kommunene Leksvik, Overhalla, Verran, Inderøy og Namdalseid. Samlingene starter med en innledning om kommunereformen. Målet med verktøyet er ikke bare at ungdom skal få kunnskap om reformen, men det er også et mål at kommunen skal få kunnskap om hva ungdommen er opptatt av.
Gjennom gruppeoppgaver og Kahoot-undersøkelser får ungdommene komme med sine meninger. Under konferansen i Verran avsluttet ordføreren med å gi ros til ungdommen for gode innspill, som kommunestyret vil ta med seg i det videre arbeidet. Også ordføreren i Inderøy kommune mener slike samlinger er nyttige for å sikre ungdommens medvirking.

Opplever pågang
Ungt entreprenørskap Trøndelag forteller om stor interesse for involveringsverktøyet. Til høsten står flere samlinger for tur. Ungt Entreprenørskap Trøndelag har utviklet involveringsverktøyet etter inspirasjon fra UEs programmer Gründercamp og Mitt lokalsamfunn. I tillegg har de fått mange råd og innspill fra flere aktører: Ungdomsutvalget i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Distriktssenteret, KS og Fylkesmannen.

Disse samarbeidsaktørene har også bidratt ved  å utvikle en formidlingspakke om kommunereformen. 

Les pressens dekning fra Namdalseid der ungdommene diskuterte framtida en hel dag.  
Artikkel i Trønder-Avisa, og artikkel i Namdalsavisa.no