Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tre viktige møter på tre dager

Denne uken er det gjennomført tre felles kommunestyremøter i Nord-Trøndelag, etter Stortingets vedtak om kommunesammenslåing.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.08.2017

Mandag denne uken var det kommunene Vikna, Nærøy, Leka og Bindal som samlet seg til et historisk felles kommunestyremøte på Leka. Fellesmøtet ble ledet av fylkesmann Inge Ryan.


Blir Nye Namsos


Tirsdag kveld var det duket for et historisk møte på Jøa. Kommunene Fosnes, Namdalseid og Namsos deltok i felles kommunestyremøte for Nye Namsos kommune. Møtet ble ledet av ass.fylkesmann Gerd Janne Kristoffersen.
Fellesmøtet på Jøa ble ledet av ass.fylkesmann Gerd Janne Kristoffersen (midten)

 

Steinkjer og Verran= Sant

I dag onsdag 23.august var turen kommer til Steinkjer og Verran. For første gang møttes kommunestyrene i de to kommunene i et og samme møte, der fylkesmann Inge Ryan ledet forsamlingen.

 

 Initiert av Fylkesmannen


Fellesmøtene er kommet i stand etter at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag tidligere i sommer kalte inn til møte. Dette skjedde på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen skal, etter inndelingsloven, innkalle til felles kommunestyremøte snarest mulig når det er gjort vedtak om sammenslåing. Stortinget behandlet saken i juni.
Fellesmøtene var av drøftende karakter. Det betyr at kommunestyrenes vedtak blir fattet i separate kommunestyremøter i etterkant av fellesmøtet.