Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Regjeringen fjerner usikkerhet rundt inndelingstilskudd

Kommunal- og moderniseringsdepartementet varslet i går at regjeringen endrer praksis for beregning av inndelingstilskudd for å sikre kommunene forutsigbarhet i kommunereformen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.11.2014

Regjeringen har bestemt at inndelingstilskuddet for kommuner som slår seg sammen i kommunereformen, skal ta utgangspunkt i inntektssystemet slik det er i 2016.

Flere ordførere har tatt opp spørsmål vedrørende forståelsen av Inndelingstilskuddet med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Dette skjedde bl.a. under samling i region Namdal 12.september 2014 hvor fylkesmannen selv deltok. Fylkesmannen videreformidlet disse spørsmålene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Departementet har gitt Fylkesmannen tilbakemelding på at det vil komme en nærmere presisering og avklaring på disse spørsmålene, og nå er altså avklaringen her.

Grunnlaget for beregning av inndelingstilskudd har til nå vært inntektssystemet som gjelder på det tidspunktet kommunene faktisk slår seg sammen.

I kommunereformen er det lagt opp til sammenslåinger i årene 2018 til 2020. Regjeringen har varslet endringer i inntektsystemet med virkning fra 2017, noe som kan føre til at størrelsen på inndelingstilskuddet blir endret i perioden fra kommuenen vedtar at de ønsker å slå seg sammen, til de faktisk blir slått sammen.

For å ha sikre rammebetingelser i kommunereformen, legger regjeringen opp til at alle sammenslåingene blir behandlet likt.