Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Prosjektlederforum

Prosjektlederforum er etablert som en arena med faglig erfaringsutveksling og felles møteplass for prosjektledere i kommunene som jobber med kommunereformen i Nord-Trøndelag. Forumet administreres av KS i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. 


      Eksempler


Kommunereform.no 

 
   Statistikk/verktøy 

   Distriktssenteret 

           

 

                     

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.02.2015

Målet med samlingene er å:

  • Gi individuell og kollektiv støtte til arbeidet som den enkelte prosjektleder har ansvar for i sin kommune.
  • Gi innspill til arbeidsmåter, tydeliggjøre fremdriftsplanene som forplikter alle kommuner, gi veiledning til dialog med innbyggere, næringsliv etc.
  • Bruke forumet som kilde til læring og erfaringsoverføring.
  • Forumets samla kompetanse, sammen med sekretariatet, vil kunne gi innspill til enkeltkommunenes og kommunegruppers utfordringer og muligheter underveis i arbeidet.

Til høyre i bildet finner du materiale fra våre samlinger. Du finner også ekesmpler på planer fra kommunene og annen nyttig veiledning og informasjon.