Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Overleverte søknad til statsråden

Leksvik i Nord-Trøndelag og Rissa i Sør-Trøndelag leverte i dag søknaden om å få slå seg sammen til én kommune.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.12.2015

Mandag 21. desember fattet de to kommunene felles vedtak om at de ønsker å slå seg sammen til én kommune. Den nye kommunen skal hete Indre Fosen, og vil få i overkant av 10 000 innbyggere.

- Dette er den første sammenslåingen i kommunereformen som går på tvers av dagens fylkesgrenser. Jeg ønsker lokalpolitikerne og innbyggerne i Rissa og Leksvik lykke til i arbeidet med å bygge en ny felles kommune, sier statsråd Jan Tore Sanner til depertementets hjemmesider.

I dag var ordførerne fra de to kommune, samt kommunaldirektør Hans Brattås hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og konstituert fylkesmann i Sør-Trøndelag Brit Skjelbred, på besøk i departementet for å overlevere søknaden om sammenslåing.

Totalt får kommunene 27 millioner kroner i økonomisk støtte til sammenslåingen. 20 millioner kroner skal dekke engangskostnader ved sammenslåingen og fem millioner kroner gis som reformstøtte og er til fri bruk.

I tillegg får kommunene to millioner kroner fordi de er tidlig ute i prosessen og har høstet erfaringer som vil bli etterspurt av andre kommuner som vurderer å slå seg sammen.

De to kommunene vil ikke ta stilling til fremtidig fylkestilhørighet før det er avgjort om fylkene slår seg sammen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil ikke behandle søknaden før dette er klart.