Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Historisk kommunestyremøte på Leka

Kommunestyrene i Vikna, Nærøy, Leka og Bindal er i dag samlet til et historisk felles kommunestyremøte. Bakgrunnen er Stortingets vedtak om slå kommunene sammen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.08.2017

Felles kommunestyremøte på Leka i dag den 21.august kom i stand etter at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag tidligere i sommer kalte inn til møte. Dette på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen skal, etter inndelingsloven, innkalle til felles kommunestyremøte snarest mulig når det er gjort vedtak om sammenslåing. Stortinget behandlet saken i juni.

Formøte

I forkant av felles kommunestyremøte hadde de fire kommunene Vikna, Nærøy, Leka og Bindal invitert til et eget temamøte om kommunereformen. Selve fellesmøtet startet rett etter klokken 14.00, og ble ledet av fylkesmann Inge Ryan.

Tema for fellesmøtet:

• Navn på den nye kommunen
• Antall medlemmer i det nye kommunestyret
• Kriterier for sammensetning og funksjoner til fellesnemda
• Valg av revisor for fellesnemda
• Opprettelse av partssammensatt utvalg


I felles kommunestyremøter etter inndelingsloven skal være av drøftende karakter. Det betyr at kommunestyrenes vedtak blir fattet i separate kommunestyremøter i etterkant av fellesmøtet.