Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fylkesmannens rolle i kommunereformen

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er allerede i gang med å følge opp kommunene i fylket etter Stortingets vedtak om kommunesammenslåing.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.06.2017

I etterkant av Stortingets vedtak om kommunesammenslåing har Kommunal og moderniseringsdepartementet sendt et brev til landets Fylkesmenn. I brevet som Fylkesmennene mottok fredag i forrige uke ga departementet beskjed om at det må legges til rette for at felles kommunestyremøter må avholdes før 1. juli, om mulig. For vårt fylke er dette aktuelt for kommunene Leka, Nærøy, Vikna og Bindal i Nordland fylke.


Dersom dette viser seg å være vanskelig åpner departementet for at et slikt møte kan gjennomføres innen 25. august. Da skal det i så fall foreligge en plan for gjennomføring av fellesmøtet innen 1.juli.

-Vi er allerede i god dialog med kommunen Leka, Vikna, Nærøy og Bindal om videre prosess. Vi vil samarbeide om innkalling og nødvendig saksforberedelse og vi kommer til å bistå i den videre prosessen, sier kommunaldirektør Hans Brattås hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.