Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Formidling av kommunereformen til ungdom

Hvordan skal du formidle, og skape engasjement, om kommunereformen blant ungdommen? 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.02.2015

Ungdomsutvalget i Nord-Trøndelag, Distriktssenteret, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gått sammen om å lage en formidlingspakke rettet mot ungdom.  

Formidlingspakken består av en presentasjon med lysbilder og manusforslag, tre filmer som kan bidra til å være diskusjonsgrunnlag, samt forslag til gruppeoppgaver og "spørreundersøkelse" etter gruppearbeid. 

Formidlingspakken er brukt mot ungdom på både ungdoms- og videregående skole, med gode tilbakemeldinger. (Les mer om det her).

Må tilpasses
Formidlingspakken må tilpasses situasjonen den skal brukes i. Det kan f.eks. være å sette inn relevante lokale kart, eller bytte ut filmene med lokale filmer, eller bare velge å bruke deler av innholdet. Det er også fullt mulig å benytte innholdet i pakken slik det foreligger.  

Det er fritt fram for fylkesmenn, kommuner og andre å bruke hele eller deler av formidlingspakken. 

Formidlingspakken kan lastes ned fra Distrikssenteret sine sider.