Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Foreløpige resultater fra innbyggerundersøkelsen

Nå foreligger de første resultater om holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne i Nord-Trøndelag.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.04.2015

Hele 2 886 personer har svart på ulike spørsmål knyttet til kommunereformen. Bak undersøkelsen står KS, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Distriktssenteret og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Resultatene ble presentert av Opinion under en KS-konferanse i dag.

Målet med innbyggerundersøkelsen er å få frem hva innbyggerne er opptatt av og hva de mener er viktig for dem.

Det er markedsanalyseselskapet Opinion som har gjennomført undersøkelsen i samtlige kommuner i Nord-Trøndelag, samt kommunene Bindal i Nordland og Osen i Sør-Trøndelag. 
For KS, fylkeskommunen, Fylkesmannen og Distriktssenteret har det vært viktig at svarene skal være representative for hva innbyggerne i fylket mener. I kommuner med lavt folketall er derfor flere innbyggere, i prosent spurt, for å sikre representasjon.

Foreløpig analyse
Resultatene som nå er klare, gjelder spørsmål som er felles for alle kommunene. I undersøkelsen ble det lagt til rette for at kommunene selv kan stille inntil to lokale spørsmål til sine innbyggere. Denne delen av undersøkelsen er ikke ferdig analysert, og presenteres derfor senere.