Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Flere svar fra innbyggerundersøkelsen

I dag ble resultatene fra de kommunevise spørsmålene i innbyggerundersøkelsen om kommunereformen presentert.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.04.2015

I dag har Fylkesmannen i Nord-Trøndelag samlet prosjektlederne i kommunene som jobber med kommunereformen. I møtet i dag fikk de presentert de kommunevise svarene fra innbyggerundersøkelsen om kommereformen. 

I forrige uke presenterte Opinion resultatene fra innbyggerundersøkelsen som omhandlet de spørsmålene som var felles for alle kommunene. I undersøkelsen ble det lagt til rette for at kommunene selv kunne stille inntil to lokale spørsmål til sine innbyggere. Det er denne delen av undersøkelsen som ble presentert i dag. Det er KS, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Distriktssenteret og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som står bak undersøkelsen.