Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Blir spurt om kommunereformen

Mange av fylkets innbyggere vil om noen dager få spørsmål knyttet til kommunereformen. Bak undersøkelsen står KS, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Distriktssenteret.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.03.2015

Om kort tid vil mange nordtrøndere få spørsmål som berører den pågående kommunereformen.  Målet med innbyggerundersøkelsen er å få frem hva innbyggerne er opptatt av og hva de mener er viktig for dem. Med denne undersøkelsen bidrar man til at kommunereformen får økt oppmerksomhet hos innbyggerne, noe som igjen vil bidra til økt engasjement.
 
Alle kommuner er med
Et representativt utvalg av innbyggere i samtlige 23 kommuner i Nord-Trøndelag fylke blir med i undersøkelsen. Videre vil innbyggere i Osen kommune i Sør-Trøndelag fylke og Bindal kommune i Nordland fylke bli spurt.
 
-Det er kommunene selv som har bedt oss om å lage en felles undersøkelse for hele fylket, sier spesialrådgiver Marit Moe i KS. Hun er glad for at man på kort tid kan møte kommunenes ønsker og behov for dette.

Vi har, sammen med Opinion, designet et spørreskjema som vil bidra til at kommunereformen får økt oppmerksomhet hos innbyggerne og at de folkevalgte får en tilbakemelding på hva det er innbyggerne er opptatt av. Dette vil bidra til at kommunene kan sikre gode prosesser i sine kommuner.
 
-Med denne omfattende undersøkelsen får vi frem god kunnskap om innbyggernes tanker og meninger. Det er en klar fordel at det er de samme spørsmål og problemstillingene som berøres over hele fylket, sier kommunaldirektør Hans Brattås hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. 
 
Representativt utvalg
Det et markedsanalyseselskapet Opinion som skal gjennomføre den omfattende undersøkelsen i Nord-Trøndelag. Selskapet vant etter en anbudsrunde, der fire aktører leverte anbud. Undersøkelsen blir gjennomført i perioden 16. mars og ut måneden. Planen er at resultatene skal være klare i begynnelsen av april måned. For de som står bak undersøkelsen (KS, fylkeskommunen, Fylkesmannen og Distriktssenteret) er det avgjørende at svarene er representative for hva innbyggerne i fylket mener. I kommuner med lavt folketall vil man spørre prosentvis noen fler, for å sike representasjon. 
 
Lokal tilpassing
I og med at spørreundersøkelsen skal gjennomføres i hele fylket, pluss to kommuner i våre nabofylker, er det naturlig at mest mulig er likt. Det er likevel lagt til rette for at kommunene selv kan stille inntil to lokale spørsmål til sine innbyggere.