Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Statsbudsjettet 2018

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018 ble lagt fram 12.oktober.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.10.2017

På nettsiden statsbudsjettet.no finner du alle dokumentene og departementenes pressemeldinger, se også lenker til høyre.

Statsbudsjettkonferanse Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag arrangerer i samarbeid med KS Statsbudsjettkonferanse tirsdag 17. oktober. Mer informasjon om denne konferansen finner du på KS sine nettsider.

Vekst i frie inntekter

Fra 2017 til 2018 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,6 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2017. Kommunene i Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,4 prosent. Størst vekst av de nordtrønderske kommunene har Vikna kommune med 3,8 prosent, mens Grong kommune har lavest vekst med 0,5 prosent. Den kommunale deflatoren er anslått til 2,6 prosent for 2018.

Vekstanslag og skjønnsmidler

Alle de nordtrønderske kommuner får nedgang i skjønnsmidler i forhold til statsbudsjettet i fjor. Det skyldes både et nedtrekk av skjønnsmidler generelt på 12 prosent for Trøndelag samt at en større andel av skjønnsmidlene er holdt tilbake til fordeling i løpet av året. Grunnen til at vi holder en større andel av skjønnsmidlene til fordeling gjennom året, er knyttet til fylkessammenslåingen: De to gamle fordelingsmodellene for henholdsvis Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag skal gradvis fases ut, mens en ny fordelingsmodell for Trøndelag skal etableres.

Vi gjør oppmerksom på at veksttallene på kommunenivå som presenteres her (se dokumenter i lenke til høyre) ikke inkluderer tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer imidlertid også de tilbakeholdte skjønnsmidlene.