Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tildeling av tilbakeholdt skjønn 2014 til kommuner i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har foretatt 2. og siste tildeling av tilbakeholdt skjønn for 2014.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.11.2014

Rammen for skjønnsmidler i Nord-Trøndelag i 2014 er 64,2 millioner kroner. 40,7 millioner kroner er fordelt i forbindelse med Statsbudsjettet for 2014, og 23.5 millioner kroner er tilbakeholdte skjønnsmidler som fordeles i løpet av budsjettåret. I første tildeling i 2014 ble det fordelt 9 300 000 kroner. I 2. og siste fordeling er det nå fordelt 14 200 000 kroner.