Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommuneproposisjonen 2018

Kommuneproposisjonen for 2018 ble lagt fram den 11. mai. I den forbindelse arrangerte KS i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen samling den 15. mai.  

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.05.2017

I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året. Mer om kommuneproposisjonen for 2018 finnes på Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettsider – se lenke til høyre.