Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Gode regnskapsresultater 2016

Kommunene i fylket fortsetter trenden fra 2015. Regnskapsresultatene for 2016 er bedre enn tallene for 2015, og ligger i snitt over anbefalt nivå. Det viser en samlet oversikt utarbeidet av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.03.2017

Les mer på Ressursportal:

https://ressursportal.no/Artikkel/Details/44156