Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunal styring

Oppdatert 11.07.2022

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.

                         


12.10.2017

Statsbudsjettet 2018

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018 ble lagt fram 12.oktober.


23.08.2017

Tre viktige møter på tre dager

Denne uken er det gjennomført tre felles kommunestyremøter i Nord-Trøndelag, etter Stortingets vedtak om kommunesammenslåing.


21.08.2017

Historisk kommunestyremøte på Leka

Kommunestyrene i Vikna, Nærøy, Leka og Bindal er i dag samlet til et historisk felles kommunestyremøte. Bakgrunnen er Stortingets vedtak om slå kommunene sammen.


12.06.2017

Fylkesmannens rolle i kommunereformen

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er allerede i gang med å følge opp kommunene i fylket etter Stortingets vedtak om kommunesammenslåing.


13.03.2017

Fylkesmannens rolle i kommunereformen

Fylkesmannen skal fortsatt legge til rette for kommuner som vurderer å slå seg sammen, og vi skal bistå ved grensejusteringer. Vi kaller også inn til fellesmøter.


08.03.2017

Gode regnskapsresultater 2016

Kommunene i fylket fortsetter trenden fra 2015. Regnskapsresultatene for 2016 er bedre enn tallene for 2015, og ligger i snitt over anbefalt nivå. Det viser en samlet oversikt utarbeidet av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.


27.02.2017

Fornyings- og innovasjonsprosjekter - skjønnsmidler

Prosjektskjønn (fornyings- og innovasjonsprosjekter) er tilskudd for å gi kommunene støtte til å kunne arbeide med fornying og innovasjon.


18.10.2016

Fylkesmannens nyttårskonferanse

Fylkesmannen har gleden av å invitere til Fylkesmannens årlige nyttårskonferanse, den siste som arrangeres i fylket Nord-Trøndelag. 


04.10.2016

Stadfester kommunenes vedtak

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har kontrollert lovligheten av Stjørdal kommunestyre sitt vedtak om økonomiplanen 2016-2019 og budsjett for 2016.


29.09.2016

Fylkesmannens tilrådning i kommunereformen

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag tilrår at seks av dagens 23 kommuner i Nord-Trøndelag slår seg sammen i tre nye kommuner.


Flere nyheter