Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fritak fra vurdering med karakter i fremmedspråk vgo

Fylkesmannen har fått ansvaret for en midlertidig dispensasjonsordning om fritak for vurdering med karakter i fremmedspråk i videregående skole.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.04.2017

Elever på studieforberedende utdanningsprogram kan søke om dispensasjon fra vurdering med karakterer i fremmedspråk, unntatt engelsk.

For å kunne få fritak må eleven være så sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker, at individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter.

Et fritak må dokumenteres av sakkyndig.

I tillegg må den videregående skolen hvor eleven går, bekrefte elevens behov.

Eleven søker selv om dispensasjon direkte til Fylkesmannen, men med bekreftelse fra skole og sakkyndig. Bruk gjerne vårt elektroniske meldeskjema for innsendelse av søknad, se lenke i høyre marg. Les mer om bruken av skjemaet.

Elever som blir innvilget dispensasjon vil få fritak fra underveisvurdering, halvårsvurdering og standpunktvurdering. Eleven skal ikke være med i eksamenstrekket for fremmedspråk.

Dispensasjonen gir imidlertid ikke fritak for opplæring i fremmedspråk.

Du finner mer informasjon hos Regjeringen.no