Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Skolebidragsindikator

SSB lanserer i dag tallene til skolebidragsindikatoren. Tallene ligger på SSB sin nettside fra kl. 10.00.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.01.2017

Tallene presenteres klokken 10.00 den 19. januar på SSB sin nettside.

Opptak fra webinaret hvor SSB forklarer bakgrunnen for tallene kan sees her. I tillegg er presentasjonen til SSB og svar på innkomne spørsmål vedlagt.

Spørsmål og svar om skolebidragsindikatoren

Rapport kommer i dag, 19. januar kl. 10.00 Bakgrunnen for webinaret er at KS, Kommunaldepartementet (KD) og Statistisk sentralbyrå (SSB) ønsker at kommuner og skoler skal være best mulig forberedt til den 19. januar når SSB offentliggjør en rapport som viser forskjeller mellom hvor mye den enkelte barne- og ungdomsskole bidrar til elevenes læring.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. I forbindelse med denne publiseringen har SSB utarbeidet en veileder som beskriver hva skole- og kommunebidragsindikatoren er ment å være, og hvordan dataene kan tolkes. 

Veileder gir svar En lang rekke studier har vist at elevenes familiebakgrunn, for eksempel foreldrenes utdanning, har betydning for hvor godt elevene gjør det på skolen. Dette betyr at forskjeller mellom skoler på nasjonale prøver eller eksamensresultater, kan skyldes forskjeller i elevenes hjemmebakgrunn. Den publiserte veilederen forklarer hvordan og hvorfor kommune- og skolebidragsindikatorene gir et annet bilde enn de ordinære nasjonale prøvene og eksamensresultatene på 10. trinn.