Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen

Dato:
4. desember 2017 08.00 - 16.00
Sted:
Verdal kommune
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Vuku oppvekstsenter

Tilsyn med Verdal kommune - skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen

Publisert 02.11.2017

Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunene og fylkeskommunene oppfyller de pliktene som de er pålagt i eller i medhold av opplæringsloven. Tema for tilsynet med Verdal kommune er skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen, som er ett av tre hovedområder i felles nasjonalt tilsyn for 2014-17.

Dato:
4. desember 2017 08.00 - 16.00
Sted:
Verdal kommune
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Vuku oppvekstsenter