Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilsyn med Namsos kommune Individuell plan etter introduksjonsloven

Dato:
26. oktober 2017 09.00 - 15.30
Sted:
Namsos kommune
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ved Oppvekst- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Namsos kommune

Fylkesmannen skal i 2017-2019 gjennomføre tilsyn med kommunens forvaltning av introduksjonsloven § 6 og § 19 første ledd, samt forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak knyttet til disse paragrafene.

Publisert 14.08.2017

Tilsynets formål er å bidra til økt etterlevelse av loven og kvalitet i den kommunale tjenesteproduksjonen. Brudd på introduksjonsloven kan ha rettssikkerhetsmessige konsekvenser for deltakerne. Det kan også ha samfunnsøkonomiske konsekvenser gjennom forsinkelser i den enkeltes overgang til utdanning eller arbeid.

Introduksjonsloven § 23 gir fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med kommunenes oppfyllelse av plikter etter kapittel 2 til 4 og § 25 tredje og fjerde ledd. Tilsynshjemmelen omfatter også forskrifter gitt i medhold av disse bestemmelsene.

Dato:
26. oktober 2017 09.00 - 15.30
Sted:
Namsos kommune
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ved Oppvekst- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Namsos kommune