Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Forsiktig framgang i engelsk for 5. trinnselever i Nord-Trøndelag

I dag publiseres resultatene på nasjonale prøver på 5. trinn. Alle landets 5. trinnselever gjennomfører nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.12.2016

Resultatene på fylkesnivå i Nord-Trøndelag viser ingen endring i lesing og regning, men har en forsiktig framgang i faget engelsk. Nord-Trøndelag som fylke scorer i gjennomsnitt lavere enn nasjonen som helhet, men det er enkeltkommuner, og enkeltskoler som har et høyere gjennomsnittlig resultat.

I oppfølgingsprosesser i etterkant er det viktig å se på mer enn gjennomsnittsresultater. Hvordan fordeler elevene i kommunen seg på de ulike mestringsnivåene? Er det stor forskjell mellom de tre prøvene? Er det deler av læreplanen som synes lite vektlagt i opplæringen? Den viktigste jobben i klasserommet, på skolen og i kommunen skjer mellom prøvene.