Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Trekker innsigelse på Røstad

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag trekker sin innsigelse til planene om leiligheter på Røstad i Levanger. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.01.2015

Fylkesmannen har på nytt behandlet saken om reguleringsplan for Røstad studenby i Levanger. Fylkesmannen har tidligere fremmet innsigelse til reguleringsplanen. Etter å ha gjennomgått saken på nytt, har man etter en helhetsvurdering, kommet frem til at innsigelsen trekkes. 

Fraråder forslagt til utbygging
Selv om innsigelsen trekkes kan man, i brevet som er sendt Levanger kommune, lese at Fylkesmannen likevel fraråder kommunen å åpne opp for det planlagte byggetiltaket. Det vises her til at prosjekter av denne typen bør lokaliseres til andre klarerte områder i kommunen.Videre skrives det at "De langsiktige grensene mot LNFR-områdene nordøst-/østover for området ligger fast. Dette innebærer at kommunen må se utviklingsmulighetene for høgskoleområdet innenfor de arealene som nå er disponert". 

Det er nå opp til kommunestyret i Levanger å foreta den endelige avveiningen mellom ulike interesser i den aktuelle saken.