I 2021 får dei fleste ei heilt ny skattemelding

Dei fleste lønnsmottakarar og pensjonistar som er elektroniske brukarar får den nye skattemeldinga for inntektsåret 2020. Ei viktig endring er at ikkje alle får skattemeldinga samtidig.

Sist endret 06.03.2021

Dei fleste lønnsmottakarar og pensjonistar som er elektroniske brukarar får den nye skattemeldinga for inntektsåret 2020. Ei viktig endring er at ikkje alle får skattemeldinga samtidig.

Somme får framleis skattemeldinga i same format som tidlegare. Det kan vere fordi du, eller eventuell ektefelle, registrert partnar eller meldepliktig sambuar, har skatteforhold som ikkje er dekt i den nye skattemeldinga i år.

Slik er den nye skattemeldinga:

Den nye skattemeldinga er framleis førehandsutfylt med opplysningar, men ho har fått ein ny utsjånad og har blitt enklare å bruke. Det viktigaste er framleis at du sjekkar, endrar eller legg til opplysningar i skattemeldinga di.

NB! Skattemeldingen blir tilgjengelig på forskjellige datoer. Som alltid får du beskjed fra Skatteetaten når du kan sjekke din.