Tilskudd til aktivitetsstiltak for å motvirke ensomhet

Søknadsfrist:
7. april 2021
Målgruppe:
Seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Hvem kan søke:
Kommuner, fylkeskommune, interkommunale selskaper, frivillige og ideelle organisasjoner ( herunder stiftelser)
Rapporteringsfrist:
1. april 2022

Formålet er å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser for seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig.

Publisert 15.02.2021

Det gis tilskudd til:
Prosjekter med tiltak som skaper aktivitet, deltakelse, sosialt felleskap og møteplasser gjennom utvikling/videreutvikling av egne tilbud til målgruppen.
For at søknaden skal vurderes må prosjekt og tiltak være innenfor mål og målgruppe,være helsefremmende og forebyggende lavterskeltilbud åpent for alle i målgruppen (uten krav til medlemskap eller enkeltvedtak for deltakelse, heller ikke være utelukkende for beboere i institusjon eller kun for bestemte diagnosegrupper).

Statsforvalteren i Møre og Romsdal har fått bevilget på kap.0761 post  79              kr. 5 126 000.

Det sk al være en kort aktivitetsrapport fra kommunene til Statsforvalteren , med frist 31.05.2021

Hovedrapporteringen  med frist 01.04.2022.

 

Søknadsfrist:
7. april 2021
Målgruppe:
Seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Hvem kan søke:
Kommuner, fylkeskommune, interkommunale selskaper, frivillige og ideelle organisasjoner ( herunder stiftelser)
Rapporteringsfrist:
1. april 2022