Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Gaupejakta på Nordmøre er gjenopna

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge, har i møte fredag 8. mars beslutta å tildele ei gaupe frå reservekvoten til kvotejaktområda på Nordmøre med Rindal. Jakta blir stoppa når hodyrkvoten for regionen er fylt.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 08.03.2019

Rovviltnemnda sitt vedtak 8. mars 2019:

  • Tre dyr fra reservekvote tildeles; Områdene utenfor forvaltningsområdet for gaupe i Trøndelag, med unntak av områdene omfattet av kvotefri jakt.

 

  • Ett dyr fra reservekvoten tildeles; Forvaltningsområdet for gaupe i Møre og Romsdal - inkludert Rindal kommune.

 

  • Total kvote for voksne hunndyr som kan felles under kvotejakta økes fra 7 til 9 voksne hunndyr for region 6.

 

 

Kvotejaktområdet på Nordmøre og Rindal kommune frå 8. mars 2019

Den kvotefrie jakta i resten av fylket held fram til gaupejakta sluttar den 31. mars.

Informasjon om kvotejakta fins via lenke i høgremargen.

Kart over døde gauper i region 6 som er belasta kvoten for 2019.

 

Kontaktpersoner

Kvotetelefon

Jerv: 71 25 85 02

Gaupe: 71 25 85 01

Bjørn/Ulv: 71 25 85 03

Meld frå om felling

Tlf: 9092 6016