Oppstart av revidering av forvaltningsplan for store rovdyr

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge melder oppstart av  arbeidet med revidering av forvaltningsplanen for store rovdyr.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.07.2016

Gjeldande forvaltningsplan vart godkjent i 2013 og er felles for Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.  Forvaltningsplanen skal legge til rette for å nå dei vedtekne bestandsmåla for jerv, gaupe, bjørn og kongeørn i regionen gjennom ei geografisk differensiert forvaltning. Planen skal vidare vise korleis rovviltnemnda skal prioritere middel til forebyggande og konfliktdempande tiltak i dei rovdyrutsette områda.

Rovviltnemnda vil halde oppstartsmøte i kvart av dei tre fylka i løpet av hausten.

Les meir på Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sine nettsider.

Innspel til oppstart av revideringa av planen skal sendast til sekretariatet for rovviltnemnda i region 6 v/ Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Rovviltnemnda i region 6

c/o Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Postboks 2600

7734 Steinkjer

Eller på e-post til: fmntpost@fylkesmannen.no

Frist for innspel er 1. november 2016.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.