Opnar for lisensfelling av jerv i jervesona

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge vedtok i møte i Molde 25. oktober endringar knytt til lisensfellinga av jerv 2016/2017.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.10.2016

Rovviltnemnda har tildelt eitt dyr av tilleggskvoten til område med mål om ynglande jerv i Møre og Romsdal. Det vart fatta følgjande vedtak i sak 57/16:

Det har i beitesesongen 2016 vært store tap av sau til jerv innenfor jervesonen i Møre og Romsdal. Oppdatert bestandsstatus fra Rovdata viser at ynglemålet for jerv i Møre og Romsdal er nådd, hvorav tre av fire ynglinger er innenfor jervesonen, jfr. NINA rapport 1291 Yngleregistreringer av jerv i Norge 2016. Rovviltnemnda har vurdert søknaden fra Ulvådalen sausankelag, og tildeler 1 jerv fra tilleggskvoten til område med mål om yngling i Møre og Romsdal for lisensfellinga 2016/2017.

Område med mål om yngling i Møre og Romsdal omfattar i hovudsak fjellområda Sunndalsfjella/Snøhettaområdet og Reinheimen, sjå kartlenke i høgremargen.

I dei andre delane av Møre og Romsdal er det ein jervekvote på 4 dyr. Eitt dyr er felt i Trollheimen hittil i lisensfellingsperioden. Restkvoten er dermed på 3 dyr her.

Rapporten frå NINA Rovdata kan lesast her: http://www.rovdata.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/4165/Jervebestanden-er-over-bestandsmalet.aspx

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner

Kvotetelefon

Jerv: 71 25 85 02

Gaupe: 71 25 85 01

Bjørn/Ulv: 71 25 85 03

Meld frå om felling

Tlf: 9092 6016