Frist for registrering av kilenot

For fiske med fastståande reiskap i den ordinære sesongen 2013 må melding om registrering vere motteke hos fylkesmannen seinast 24.06.2013.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.06.2013

FOR 2003-02-25 nr 256: Forskrift om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk gir høve til å fastsetje annan frist enn ein månad før fiskestart for å melde frå om registrering av reiskapar:

«Kapittel 3. Registrering av redskap, (sjå link til høgre)

§ 10. Registreringsplikt for faststående redskaper

Enhver som skal fiske anadrome laksefisk med faststående redskap i sjøen skal hvert år senest en måned før fisket åpnes sende melding om dette til fylkesmannen. Fylkesmannen kan fastsette annen dato for registreringsplikten.

Meldingen skal inneholde fiskerens navn og adresse, antall og type redskap og stedet fisket skal skje.»