Nettverkssamling Inn på tunet

Inn på tunet i Møre og Romsdal inviterer til nettverkssamling i Ålesund mandag 25. november. Etablerte og nye tilbydarar, kjøparar og samarbeidspartnarar er velkomne til eit interessant program.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.10.2019

Program

Du vil få presentert resultatet av eit videoprosjekt for Inn på tunet i Møre og Romsdal. 

Samhandling og gode prosessar i grupper er eit anna tema, der vi får innleiing frå institutt for sosialfag ved Høgskulen i Volda.

I Vindafjord kommune har dei erfaringar med rusarbeid, og vi får innblikk i kvifor kommunen har kjøpt tenester frå ein gard i kommunen i fleire år.

Økonomi er viktig, også for leverandørar av slik tenester. Vi får også eit innlegg om korleis Inn på tunet-tenester kan prissettast.

Dette ser ut til å bli ein interessant og nyttig dag, så meld deg på i dag.

Påmelding

Send ein epost til: post@innpatunetmr.no. Husk namn på deltakar og eventuelle opplysningar om allergi. Ta gjerne med gjerne din status i forhold til Inn på tunet. Sjå fleire detaljar om pris og adresse i fullstendig program, som er vedlagt denne artikkelen.

Inviter andre

Del gjerne denne artikkelen med andre du trur kan vere interesserte i temaet og arrangementet. Bruk gjerne ikona for å poste lenke i sosiale media, eller send epost.