Fagdag om forsvarlege helsetenester 16. oktober 2019

Dato:
16. oktober 2019 09.00 - 16.00
Sted:
Scandic Alexandra, Molde
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Leiarar, fagansvarlege, andre tilsette i kommunane, pårørande/verje, brukarorganisasjonar, personell får habiliteringstenesta i helseforetaket og andre interesserte

Invitasjon til fagdag om forsvarlege helsetenester - med hovedfokus på legemiddelhandtering og epilepsi

Publisert 26.04.2019

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer til fagdag etter tilsyn med kommunale helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming og avlasting for barn

Tid: 16. oktober 2019

Stad: Scandic Alexandra, Molde

Målgruppe: Leiarar, fagansvarlege, andre tilsette i kommunane, pårørande/verje, brukarorganisasjonar, personell får habiliteringstenesta i helseforetaket og andre interesserte.

Økonomi: Alle deltakarane må ved kursstart betale for dagpakke direkte til hotellet, kr 470,- 

Den enkelte deltakar må sjølv ta kontakt med hotellet i god tid før fagdagen ved evt behov for tilsending av faktura.

Påmelding: Det er satt ny frist for elektronisk bindande påmelding.  Ny frist er seinast 24. september 2019 Påmeldingsskjema finn du lenger ned på denne sida. Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på epost til fmmrkurs@fylkesmannen.no eller på telefon 71 25 85 05 / 71 25 84 65.

Stadfesting: Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort. Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar. Sjekk om du har fylt ut alle felt.

For nærare informasjon om innhaldet i fagdagen, kan du ta kontakt med: Greta Irene Hanset, sjå høgremargen.

No finn du presentasjonane frå konferansen i høgremargen.

Dato:
16. oktober 2019 09.00 - 16.00
Sted:
Scandic Alexandra, Molde
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Leiarar, fagansvarlege, andre tilsette i kommunane, pårørande/verje, brukarorganisasjonar, personell får habiliteringstenesta i helseforetaket og andre interesserte