Omsorgskonferansen

Dato:
10. september 2019 09.00 - 11. september 2019 15.30
Sted:
Scandic Parken, Ålesund
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterte til den årlege Omsorgskonferansen, den 10.-11. september på Scandic Parken hotell i Ålesund.

Publisert 28.01.2019

Fylkesmannen i Møre og Romsdal arrangerte Omsorgskonferansen 2019

Tid: 10.-11. september 2019

Stad: Scandic Parken, Ålesund

I år var det kvalitetsreforma for eldre «Leve hele livet» som var tema. Arbeidsgruppa var det regionale støtteapparatet, som var Fylkesmannen i Møre og Romsdal, KS og Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenesta samt eldreråd/pensjonistforbundet.

Målet var at omsorgskonferansen skulle bidra til: 

  • inspirasjon og begeistring
  • mobilisering og engasjement
  • spreie kunnskap om kvalitetsreforma—innhald og verkemiddel
  • erfaringsdeling
  • auka fokus på brukarmedverknad
  • auka fokus på eigenmeistring — ta ansvar for eige liv

 No finn du presentasjonane frå konferansen i høgremargen.