Fagdag om resirkulering av avfall fra storsamfunnet – gjødsel for gårdbrukeren, 28. mai 2019

Dato:
28. mai 2019 10.00 - 16.00
Sted:
Scandic Alexandra, Molde
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med flere
Målgruppe:
De som er i prosess med å etablere biogassanlegg og de som er tilknyttet forvaltning og rådgiving på fagområdet

Fagdag om resirkulering av avfall fra storsamfunnet – gjødsel for gårdbrukeren?

Publisert 23.04.2019

NORSØK, Grønn Forskning Midt-Norge, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal Fylkeskommune inviterer alle interesserte til åpen fagdag om resirkulering av avfall, og i hvilken grad dette er egnet som gjødsel for gårdbrukeren.

Tid: 28. mai 2019

Stad: Scandic Alexandra, Molde

Målgruppe: De som er i prosess med å etablere biogassanlegg og de som er tilknyttet forvaltning og rådgiving på fagområdet. 

Hva er mulighetene og utfordringene med tanke på utnyttelse av avfall fra oppdrettsindustri og matavfall? Hva tenker aktørene? Skal man lage gjødselprodukt direkte eller skal man gå veien om biogassproduksjon med innblanding av gjødsel fra landbruket? Og hva er kvalitetene til gjødselproduktene? Har avfallet andre utnyttelsesmuligheter? Kom til Hotell Alexandra 28.mai, få oppdatert informasjon, og møt relevante aktører fra hele verdikjeden.

Det vil være innlegg fra ulike miljø, og mot slutten av dagen er det satt av tid til gruppearbeid hvor målet er å jobbe fram tema til en workshop med tanke på nye idéer til forskning, utvikling og innovasjon.

Program finner du under dokumenter i høyre marg.

Økonomi: Deltakerne blir fakturert for deltakeravgift på kr 400,-

Påmelding: Det er elektronisk bindande påmelding innan 19. mai 2019. Påmeldingsskjema finn du lenger ned på denne sida. Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på epost til fmmrkurs@fylkesmannen.no eller på telefon 71 25 85 05 / 71 25 84 65.

Stadfesting: Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort. Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar. Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Dato:
28. mai 2019 10.00 - 16.00
Sted:
Scandic Alexandra, Molde
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med flere
Målgruppe:
De som er i prosess med å etablere biogassanlegg og de som er tilknyttet forvaltning og rådgiving på fagområdet