Søknad om utsleppsløyve ved tiltak i sjø ved Klovningen småbåthamn i Vanylven kommune

Høringsfrist:
29. september 2023 23.59

Vanylven kommune søkjer om utsleppsløyve etter forureiningslova ved tiltak i sjø ved Klovningen småbåthamn i Vanylven kommune.

Publisert 28.08.2023

Det søkast om utsleppsløyve ved mudring og utfylling i sjø for å utvide småbåthamna og bygge ny bølgjeskjerming. Totalt skal det fyllast ut 282 200 m3 massar over eit areal på 48 900 m2 og mudrast totalt 44 100 m3.

Søknaden kan lesast via lenkja til høgre på denne sida.

Høringsuttale kan sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, eller til sfmrpost@statsforvalteren.no, innan 29.09.2023.

Høringsfrist:
29. september 2023 23.59

Kontaktpersoner

Dokumenter