Søknad om mottak av biologisk avfall i Molde kommune

Høringsfrist:
10. mars 2023 23.59

Børge Rød søkjer om løyve etter forureiningslova til å motta og lagre biologisk avfall ved Nerås i Eresfjord, gnr. 276 bnr. 1, i Molde kommune.

Publisert 06.01.2023

Anlegget skal årleg ta imot inntil 3 000 tonn biologisk avfall. Avfallet skal komposterast og nyttast som gjødsel på jordbruksareal.

Søknaden kan lesast via lenkja til høgre på denne sida.

Vi ber om at eventuelle merknadar vert send til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, eller til sfmrpost@statsforvalteren.no innan 10.03.2023.

Høringsfrist:
10. mars 2023 23.59

Kontaktpersoner

Dokumenter