Søknad om utfylling ved Rensvikholmen i Kristiansund

Høringsfrist:
3. februar 2023 23.59

Rensvik Eiendom AS søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling for å etablere molo ved gnr. 137 bnr. 599 i Kristiansund kommune.

Publisert 03.01.2023

Totalt skal det fyllast ut med 18 000 m3 massar over eit areal på 3 000 m2.

Søknadsdokumenta kan lastast ned via lenkja til høgre på denne sida.

Uttale eller kommentarar til søknaden kan sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, eller til sfmrpost@statsforvalteren.no  innan 3. februar 2023.

Høringsfrist:
3. februar 2023 23.59

Kontaktpersoner

Dokumenter