Søknad om løyve til utfylling i Åndalsnes

Høringsfrist:
3. februar 2023 23.59

Molde og Romsdal Havn IKS søkjer om løyve etter forureiningslova til rehabilitering av tømmerkai ved Kamsodden i Åndalsnes i Rauma kommune, gnr. 27 bnr. 318.

Publisert 03.01.2023

Totalt skal det fyllast ut med 3-4000 m3 massar over eit areal på 1800 m2.

Søknaden kan lesast via lenkja til høgre på denne sida.

Uttale eller kommentarar til søknaden kan sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, eller til sfmrpost@statsforvalteren.no innan 3. februar 2023.

Høringsfrist:
3. februar 2023 23.59

Kontaktpersoner

Dokumenter