Søknad om løyve til biogassanlegg i Molde kommune - Nesset Biogass AS

Høringsfrist:
6. januar 2023 23.59

Nesset Biogass AS søkjer om løyve etter forureiningslova til å drive biogassanlegg ved Bersås industriområde, gnr. 235 bnr. 2, i Molde kommune.

Publisert 06.12.2022

Anlegget skal årleg ta imot til saman 34 400 tonn avfall fordelt på husdyrgjødsel, fiskeavfall og anna organisk avfall. Det skal produserast biogass som skal komprimerast for sal. Bioresten skal nyttast som gjødsel på jordbruksareal.

Søknadsdokumenta kan lesast ved å fylgje lenkja til høgre på denne sida.

Vi ber om at eventuelle merknadar vert send til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, eller til sfmrpost@statsforvalteren.no innan 06.01.2023.

Høringsfrist:
6. januar 2023 23.59

Kontaktpersoner

Dokumenter