Søknad om løyve til auka utslepp frå Ørsta/Volda lufthamn

Høringsfrist:
31. januar 2023 23.59

Avinor AS søkjer om endra løyve til utslepp frå lufthamna, slik at det kan nyttast ei større mengde kjemikaliar til avising av fly og rullebane.

Publisert 05.01.2023

Bakgrunnen for søknaden er hyppigare og større endringar i vêr og temperatur og større flytrafikk.

Søknaden og nyare miljørapportar frå lufthamna kan lesast via lenkjene til høgre på denne sida.

Uttale eller kommentar til søknaden kan sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, eller til sfmrpost@statsforvalteren.no, innan 31. januar 2023.