Høyring av søknad om utsleppsløyve for biogassanlegg i Volda kommune - Vest Biogass AS

Høringsfrist:
3. juni 2022 23.59

Vest Biogass AS søkjer om utsleppsløyve til biogassanlegg som skal ta imot opp til 55 000 tonn biomasse årleg

Publisert 09.05.2022

Det vil bli nytta storfegjødsel, fiskeensilage, slam frå fiskeoppdrett og matavfall frå næringsmiddelindustrien. Sluttproduktet blir biogass og biogjødsel som skal nyttast som gjødsel av bønder i nærområdet.

Søknadsdokumenta kan lesast via lenkja til høgre på sida.

Vi ber om at eventuelle merknadar vert sendt til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde eller sfmrpost@statsforvalteren.no innan 3. juni 2022.

Høringsfrist:
3. juni 2022 23.59

Kontaktpersoner

Dokumenter