Søknad om løyve til utfylling på Nordheim, Aure kommune

Høringsfrist:
15. november 2021 23.59

Mowi søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling av eit areal på om lag 15 000 m2 i sjø ved gnr. 234 bnr. 1.

Publisert 19.10.2021

Det kan òg verte aktuelt med noko mudring i det same området. Tiltaket er planlagd starta opp hausten 2021 med avslutning hausten 2022. Det er planlagd opphald i arbeidet seinvinteren og våren 2022 av omsyn til gytande torsk.

Søknadsdokument med miljørapport kan lastast ned via lenkja til høgre på denne sida.

Ei uttale eller kommentar til søknaden må sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal innan 15. november 2021.