Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Myrbostad bygg og anlegg AS søkjer om løyve til mottak og mellomlagring av returasfalt og brukt betong

Høringsfrist:
26. mars 2021 23.59

Dei søkjer om løyve etter forureiningslova til å motta, mellomlagre og knuse returasfalt og brukt betong på anlegget sitt ved Varholmyrane i Hustadvika kommune.

Publisert 19.02.2021

Det er søkt om eit årleg mottak av inntil 250 tonn returasfalt og 250 tonn brukt betong på gnr. 50 bnr. 100.

Søknadsdokumenta kan lastast ned via lenkja til høgre på denne sida.

Vi ber om at eventuelle merknadar til søknaden vert send til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, eller til smfrpost@statsforvaltaren.no, innan 26.03.2021.

Høringsfrist:
26. mars 2021 23.59

Kontaktpersoner

Dokumenter