Pasient eller arbeidstakar? Både òg?

Molde IPS er ein av åtte pilotar i Norge som jobbar med Individuell jobbstøtte; IPS (Individual Placement and Support) – eit målretta samarbeid som forpliktar.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.11.2016

Behandlingsteam ved Knausen DPS med jobbspesialistar frå NAV Molde har fokus på at pasientar med psykiske lidingar, som ønsker det, skal få høve til å komme i ordinært arbeid. Det finst god dokumentasjon internasjonalt på at ei tilnærming med individuell jobbstøtte (IPS) medverkar til høgare deltaking i arbeidslivet, noko som gir betre helse og meir trivsel for den enkelte. Molde IPS er ein av åtte pilotar i Norge som prøver ut denne modellen for samhandling. 

No inviterar ei samarbeidsgruppe frå Helse Møre og Romsdal, NAV Møre og Romsdal, NAV Molde,  Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Mental Helse Møre og Romsdal til ein dagskonferanse i Molde onsdag den 7. desember ved Hotell Scandic Seilet, med erfaringar knytt til tema.