Forsvarleg hjelp og sjølvbestemmelse

Personar som treng praktisk bistand, har rett til å avgjerde om dei vil drikke alkohol eller røyke, men berre til ei viss grad.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.11.2017

Helsedirektoratet har i eit brev til Fylkesmannen i Møre og Romsdal gitt rettleiing om i kva grad personar som treng praktisk bistand, kan krevje at helsepersonellet skal hjelpe dei med å, mellom anna, drikke alkohol og røyke. Den einskilde sin rett til å få naudsynt hjelp og til å ta avgjerder i eige liv, er innskrenka av helsepersonellet si plikt til å yte forsvarlege tenester.